Een relatie beginnen met Jezus

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking
"Regels vs relatie"Als je even snel zoekt naar de definitie van Christendom, zul je waarschijnlijk iets vinden als "de leer van Jezus volgen." En dat is correct — het christelijk geloof draait ook rond het volgen van de leer van Jezus. Het probleem is alleen dat mensen vaak het idee van "Jezus volgen" veranderen in "de regels volgen" — en dat is nu net niet de essentie van het geloof.De Bijbel maakt duidelijk dat het niet gaat om regels volgen, maar om Jezus kennen in een persoonlijke relatie. Wanneer je ontdekt wat God ons over Hem vertelt door de Bijbel heen, zul je zien dat een persoonlijke, liefdevolle en toegewijde relatie met Hem het belangrijkst is.Zeggen dat regels volgen de essentie is van het christelijk geloof is, is zoiets als zeggen dat rekeningen betalen de essentie van een huwelijk is. Dat is niet bepaald waar we van dromen in een liefdesverhaal!Het perspectief van regels versus relatie is een groot verschil dat het Christendom onderscheidt van andere religies. Waar de meeste godsdiensten leren dat "goed zijn" verloopt via verplichte praktijken en strikte geloofsovertuigingen, vertrekt het Christendom vanuit een volledig ander standpunt.Vanaf het begin waren Jezus' volgelingen niet bekend om het naleven van regels of "goed zijn". Wat wel bijbleef - wat echt het vermelden waard was - was het feit dat zij "veel met Jezus omgingen" (Handelingen 4:13). Niet eens het feit dat zij Jezus erkenden, of dat zij zich gedroegen zoals Jezus zich had gedragen, maar dat zij "bij" Hem waren. Bij Jezus zijn is wat deze mensen heeft veranderd van wat de Bijbel "mensen zonder opleiding" noemt. Een verandering in dappere, heldhaftige leiders. En dat is dezelfde realiteit die ons wordt aangeboden wanneer Jezus ons uitnodigt in een relatie: om "met" Hem te zijn.