Leven vanuit overwinning

Overdenking

Week 1

Welkom! Fijn dat je meedoet aan deze studie over Jozua van Love God Greatly. We kijken ernaar uit om samen met jou deze leider van het volk Israël te bestuderen. 

Een mens lijdt vaak het meest, door het lijden dat ze vreest. Toen ik jonger was, snapte ik niet zo goed wat mensen bedoelden met deze uitspraak, maar nu ik volwassen ben, snap ik het heel goed. Soms is het zo makkelijk om ‘wat nou als…’ te denken. Door dat te denken laat ik angst toe in mijn hart en vergeet ik om op God te vertrouwen. Als ik dat doe, leef ik niet voluit, maar sta ik in de overlevingsstand. Herkenbaar?

We hebben een erfenis gekregen van Christus en niemand kan die van ons afnemen. Er is ons beloofd dat we voluit mogen leven, maar dat doen we niet. Waarom? Omdat we er niet bij stilstaan dat we vanuit de overwinning een strijd voeren die ‘leven’ heet.

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. Let er bij deze studie op dat de tekstverwijzingen wellicht niet kloppen met het leesplan, dit omdat er per vertaling verschil kan zijn in de verzen. 

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bidt voor deze dag en de mensen om je heen.

Elke maandag, woensdag en vrijdag kan je op onze website begeleidende blogs vinden, passend bij onze studie. Volg je  onze studies niet live? Zoek dan op de passende studie en de juiste week. Ga naar www.lovegodgreatly.nl. Wil je onze studies delen met de vrouwen uit je familie, buurt of kerk? We bieden al ons materiaal gratis aan!