Leven zoals JezusVoorbeeld

Living Like Jesus

Dag 1 van 5

Een van de beste manieren om over Jezus te vertellen, is om te leven zoals Hij.

Volgens recente studies is de belangrijkste reden waarom mensen niet meer naar de kerk gaan, het feit dat ze denken dat christenen schijnheilig zijn. Pijnlijk, toch? Maar laten we er eens over nadenken. De definitie van schijnheilig is dat iemand het ene zegt, maar dan het andere doet.

Dus, kijk eens even naar afgelopen week. Ontdek je in je leven bepaalde gebieden waarin je zegt dat je Jezus volgt, maar je leven een ander verhaal vertelt?

Misschien ging je op zondag naar de kerk, maar begon je op maandag te roddelen. Misschien vertel je in de jeugdgroep dat je reinheid nastreeft, maar je internetgeschiedenis vertelt een heel ander verhaal. Misschien sta je bekend als een eervol student, maar heb je afgekeken tijdens het laatste examen. 

Luister. Je bent niet alleen. Iedereen heeft van die schijnheilige momenten omdat we allemaal onvolmaakte mensen zijn die fouten maken. Maar als we getrouw onze zonden belijden en Jezus om vergeving vragen, ontvangen we kosteloos zijn genade.

Maar om nu een schijnheilig leven te gaan leiden? Dat is wél een probleem. Jezus had geen geduld met mensen die deden alsof ze Hem volgden zonder werkelijk te doen wat Hij zei.

Inderdaad waren er in de tijd van Jezus een groep mensen, die Farizeeën genoemd werden. De mensen haatten hen. Waarom? Omdat ze wel veel wisten over God, maar ze kenden Hem niet echt. Het waren experts in de kennis van Gods wet, maar ze kenden geen liefde. Jezus wond zich erg over hen op.

In Mattheüs 23:16 noemt Jezus hen "blinde leiders". Hij werd boos op hen omdat ze Gods wet gebruikten om zelf op te vallen — en andere mensen beschaamd te maken. Hij zei dat ze misschien wel veel wisten, maar dat niemand hun voorbeeld moest volgen omdat ze de echt belangrijke zaken voor het volgen van Jezus negeerden — zoals gerechtigheid, medeleven en genade.

Mensen willen een schijnheilige niet volgen. Maar aan de andere kant willen mensen wél iemand volgen die doet wat hij zegt. Word dus geen farizeeër — die mensen afbreekt in plaats van ze op te bouwen, die toont hoe "religieus" hij is om zo op te vallen, die mensen wegduwt van Jezus door het ene te zeggen maar het andere te doen.

In plaats daarvan moet je de liefde van Jezus uitdelen door die liefde te tonen. Dat kan omdat leven zoals Jezus deed één van de beste manieren is om de liefde van Jezus uit te delen. 

Wat betekent dat dan voor ons? Het betekent dat we aan God vergeving moeten vragen voor de momenten waarop we het ene gezegd hebben en het andere gedaan hebben. Het betekent dat we ook een serieuze inspanning moeten doen om niet schijnheilig te zijn. En het betekent dat we weten — en doen — wat Jezus ons gevraagd heeft om te doen.

Laten we dus in de komende dagen leren wat het is om te leven en lief te hebben zoals Jezus. 

Gebed: God, vergeef me de momenten waarop ik het ene zei en het andere deed. Dank U voor uw genade wanneer ik het verpest en fouten maak. Help me om elk gebied van mijn leven recht te zetten waar ik U niet volg. Help me om meer te worden zoals U en anderen lief te hebben zoals U hen liefheeft. In Jezus' naam, amen.  

Dag 2

Over dit leesplan

Living Like Jesus

Als we anderen over Jezus willen vertellen, is het belangrijk dat we leven zoals Hij, liefhebben zoals Hij en luisteren zoals Hij. In dit 5-daagse leesplan zullen we wat nader ingaan op het leven van Jezus en ontdekken h...

More

We willen Life Church bedanken voor het verstrekken van dit leesplan. Voor meer informatie, ga naar: https://www.life.church/

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid