Wanneer geloof tekortschiet: 10 dagen over het vinden van God in de schaduw van twijfel

Dag 1 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

Wij twijfelen omdat we in een wereld leven met beperkingen.


Vragen steken de kop op, omdat we niet alle antwoorden hebben:


Hoe is God eigenlijk? Hoe leer ik Hem kennen? Wat is het doel van het leven? Welke weg moet ik gaan?


Een anonieme veertiende-eeuwse mysticus heeft ooit gezegd dat we ons "in een onwetende wolk" bevinden. Daarom twijfelen wij. We zien niet altijd de lucht.


Maar waar we aan herinnerd moeten worden, is dat dit alles een deel was van Gods ontwerp. Hij heeft het doelbewust zo gemaakt. Hij bouwde grenzen in het systeem. Het was geen misverstand. Hij wist dat wij zouden moeten leven met zoveel onwetendheid. En toch koos Hij ervoor om het menselijk verhaal zo vorm te geven... Toen God besloot om te scheppen, kon Hij ja zeggen tegen duizend andere mogelijkheden. Maar Hij deed het niet. Hij koos deze wereld. Hij koos jou. Beperkingen en alles. En toch noemde Hij het "goed."


Dit betekent dat twijfel normaal is.


Ze zijn een normaal gevolg van het leven hier in deze wereld.


Jij twijfelt niet omdat je een vreselijk persoon bent, of omdat je minder christelijk bent dan iemand anders. Jij twijfelt omdat je een mens bent.


Dit is belangrijk, omdat zoveel christenen twijfel zien alsof het een onuitsprekelijke, walgelijke zonde is...


God heeft Adam en Eva niet geschapen met alle antwoorden op de moeilijkste vragen van het leven. Integendeel, Hij liet ruimte toe voor hen om te ontdekken, te vragen en te leren. Hij ontwikkelde een tuin waarin mysterie en twijfel konden samenleven. Dit betekent dat wanneer we twijfelen, het niet zo is dat we een teleurstelling zijn voor God; het is omdat twijfel een natuurlijk gevolg is van de beperkingen van ons begrijpen...


Geloof heeft niets te maken met beperking, het gaat over mogelijkheden. Geloof is huid-op-huid aanraking, affectie, relatie. Maar om daar te komen moeten onze zekerheden worden verbrijzeld. Onze oplossingen moeten onderbroken worden. Onze vragen moeten onbeantwoord blijven. En het is daar, in de diepten van de relatie, dat we geen lijst van religieuze clichés tegenkomen, maar een Persoon. Vriendschap is geboren.