Beloftes van God

Overdenking

 

WEEK 1

God is met jou

Welkom bij onze studie over de beloftes die God jou doet in Zijn Woord.  Het valt niet mee om vertrouwen te hebben in een God die zich aan Zijn beloften houdt terwijl de mensen om ons heen dat niet doen. Daarom hebben we het zo nodig om ons bezig te houden met Gods beloften. Je hebt vast wel eens iemand horen zeggen dat beloften worden gedaan om gebroken te worden. Helaas hebben we allemaal vrienden, familieleden of andere mensen van wie we houden die zich niet hebben gehouden aan de beloften die ze hebben gedaan. Ik denk dat velen van ons kunnen zeggen dat hun leven blijvend veranderd is doordat iemand zijn belofte niet heeft gehouden. Doordat de teleurstellingen zich opstapelen, lijkt het soms alsof niemand zijn beloften meer houdt. 

Maar dat is niet waar. 

Deze week zullen we zien hoe God zegt dat Hij met jou is!

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren zodat we de strijd in ons denken mogen winnen.

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bidt voor deze dag en de mensen om je heen.