Ruth

Overdenking

Rustdag

 

We beginnen onze studies op zondag. Op deze dag kan je hier de weektekst lezen. We vinden het hier bij Love God Greatly belangrijk om Gods Woord te kennen en uit ons hoofd te leren. 

 

De komende vijf dagen zal je elke dag een tekstgedeelte vinden met een passende overdenking, maar het belangrijkste is dat je zelf actief aan de slag gaat met Gods Woord. SOAP staat voor Scripture (schrift), Observation (observaties), Application (toepassing) en Prayer (gebed). Elke maandag, woensdag en vrijdag kan je ook een passende weblog vinden op onze  http://www.lovegodgreatly.nl 

 

We bidden je Gods zegen toe tijdens het lezen van het verhaal van Ruth. Een bijzondere vrouw uit de Bijbel. Een vrouw uit een vreemd land, opgenomen in het geslachtsregister van de Here Jezus.