Hoop in de duisternis

Overdenking

Waar bent U, God?


Mensen geven niet graag toe dat ze wanhopig zijn. Maar wanneer ze dit wel doen, daalt het Koninkrijk der hemelen neer.—Philip Yancey


In ons leven bereiken we allemaal punten waarop we ontdekken dat we aan het worstelen zijn met geestelijke vragen. Ik heb een man gekend wiens vrouw gedood was door een dronken bestuurder. Nadat dit was gebeurd, sprak ik met de man. In dit gesprek riep hij uit: ''Een goede God zou niet toelaten dat een één of andere dronken idioot mijn vrouw vermoordt en dat die idioot vervolgens blijft leven! Ik weet niet eens meer zeker of God wel bestaat. En als Hij bestaat, hoef ik niets te maken te hebben met een God die zoiets laat gebeuren.''


Ik heb het verlies van deze man niet meegemaakt. Maar toch voel ik iets van dezelfde pijn. Ik zag dat hij, ondanks zijn pijn, wilde vertrouwen op God. Het was alleen zo dat hij op dat moment de pijn die hij voelde niet in overeenstemming kon brengen met het beeld van God waarin hij wilde geloven.


Ik heb dit boek en dit leesplan geschreven voor de vele mensen die worstelen met het idee dat God om hen geeft, zeker als zij zich midden in een crisis bevinden. Wanneer je je weg probeert te vinden in een donker dal is het lastig het licht te zien. Je wilt graag geloven, maar je vindt het moeilijk om de hoopgevende boodschap van het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met je levensomstandigheden.


Meer dan 2600 jaar geleden stelde Habakuk dezelfde vragen die mensen vandaag de dag nog steeds stellen. En door Zijn genade verminderde God de angst van Habakuk, ook al beantwoordde Hij niet alle vragen. Dwars door de twijfels heen werd Habakuk een man met een groter geloof, een geloof dat waarschijnlijk niet zo groot was geworden als hij niet zou worstelen met twijfels. De komende dagen zullen we ons verdiepen in zijn verhaal.


Denk erover na. Als je alles volkomen zou begrijpen, zou je geen geloof nodig hebben, toch? Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn (Hebreeën 11:6). Waarom? Omdat geloof en vertrouwen moeten ontstaan vanuit liefde, en niet vanuit een soort zakelijke relatie, een transactie, of een situatie waarin we geen andere keus hebben.


Ben je bereid eerlijke vragen te stellen? Te worstelen?


En nog belangrijker: ben je bereid te luisteren naar Gods antwoord?


Bid: Ik ben bereid om te worstelen met mijn twijfels en vragen. Ik ben bereid om te luisteren naar wat U tot mij te zeggen hebt, God. Amen.


Meer van Graig Groeschel