Het onverwachte

Overdenking

Het was zo onverwacht toen ik in 2015 hoorde dat ik een kankergezwel op mijn schildklier had. Maar toen ik midden in die ervaring zat, realiseerde ik me dat elke dag gevuld is met het onverwachte. We maken onze "to-do"-lijstjes. We zijn gaan denken dat onze dag volgens plan zal verlopen. Maar dat doet het niet, omdat onderbrekingen die we nooit zagen aankomen ons leven binnendringen en het onverwachte inluiden.


We moeten niet vergeten dat het onverwachte nooit onverwachts is voor God. God wist dat die dag in mijn leven zou komen en dat Hij al op die dag wachtte. Angst probeerde me te grijpen zoals het van nature doet als we slecht nieuws ontvangen. Maar ik wist dat ik het me niet kon laten overweldigen.


Ik wist dat ik moest stoppen om te ver vooruit te denken, aan Nick, onze meisjes, de onbekende toekomst, of ik zou leven of sterven en of het te genezen was of niet. Ik wist genoeg om te herkennen dat de gedachten in mijn hoofd snel een gevaarlijke kant op konden gaan en me konden laten ontsporen naar een donkere plaats. Ik wist dat ik moest geloven. Zoals zoveel situaties die ik eerder had meegemaakt, wist ik dat er een keuze was die ik moest maken: zou ik in angst of in geloof wandelen?


Het was het geloof dat me altijd vooruit hielp door mijn omstandigheden in het verleden, dus koos ik voor geloof. Dat betekende echter niet dat de angst wegging. Het verleidde me nog steeds, maar ik wist dat het verleiden van angst niet hetzelfde was als toegeven eraan - en niet er aan toegeven was de enige manier om zijn greep te overwinnen.


Ik begon te wandelen in geloof door me te nestelen in wat ik een 'geloofscocon' noem. Het is wanneer ik proactief besluit om ijverig te blijven in het Woord, voortdurend te luisteren naar aanbiddingsmuziek, en alleen gelovige stemmen toe te laten in mijn leven in een bepaalde situatie. Ik wist alleen maar in geloof te spreken. Ik had geleerd dat we onze angst of ons geloof kunnen voeden, en dat ik de macht had om te kiezen welke ik zou voeden. Dus ik voedde mijn geloof. Ik rende naar God en niet weg van God. Ik streed de goede strijd van het geloof.


Je kunt dieper ingaan op deze boodschap van bovennatuurlijke vrede en volledig vertrouwen in God, zelfs als het leven een onverwachte wending neemt, door het lezen van het nieuwste boek van Christine, Unexpected. Lees er hier meer over hier


Bewerkt van Unexpected: Leave Fear Behind, Move Forward in Faith, Embrace the Adventure door Christine Caine. Copyright © 2018 Christine Caine. Herdrukt met toestemming van Zondervan Publishing. Alle rechten voorbehouden