Oswald Chambers: Blijdschap - Kracht in de Heer

Overdenking
Blijdschap ervaar ik door op een perfecte manier datgene te vervullen waarvoor ik werd geschapen en opnieuw werd geboren en niet omdat ik iets succesvol afgewerkt heb. Het is de blijdschap die onze Heer ervoer toen Hij de taak volbracht waarvoor de Vader Hem gezonden had. We moeten allemaal ons eigen plekje in dit leven vinden. Op geestelijk gebied ontdekken we dit plekje als we onze bediening van de Heer ontvangen. Om deze bediening te verkrijgen, moeten we een relatie hebben met Jezus. We moeten Hem dieper leren kennen dan enkel als onze persoonlijke Zaligmaker. Heb ik een bediening van de Heer ontvangen? Als dit zo is, dan moet ik daar trouw aan zijn. Dan mag ik mijn leven dierbaar achten om enkel deze bediening te vervullen.Heer, ik nader tot U. Geef mij genadig veel van Uzelf, totdat mijn gedachten, mijn verbeelding en mijn spreken doordrenkt zijn van U. Hoe groots heeft U mijn geest vernieuwd en de blijdschap van Uw redding voor mij hersteld!Reflectievragen: Waar is mijn geestelijke plek? Wat ben ik aan het doen, wat alleen ik kan doen? Welke bediening ontving ik van de Heer? Houd ik me daar trouw aan? Op welke manier is mijn leven kostbaar voor Jezus?Citaten zijn overgenomen uit Called of God en Knocking at God's Door, © Discovery House Publishers