Leviticus 19:33-34

Leviticus 19:33-34 HTB

Vreemdelingen in uw land mag u niet onderdrukken of uitbuiten. Zij moeten worden behandeld als iedere andere burger, houd van hen als van uzelf. Vergeet niet dat ook u zelf als vreemdelingen in Egypte hebt gewoond. Ik ben de HERE, uw God.
HTB: Het Boek
Delen