Jona INLEIDING
HTB

Jona INLEIDING

INLEIDING
De profeet Jona, in Israël geboren (zie 2 Koningen 14:25), wordt door God geroepen om de bevolking van Assyrië en van de hoofdstad Nineve op te roepen tot bekering. De Assyriërs zijn het volk dat in het jaar 722 voor Christus Israël zou verwoesten. Na de roeping te hebben ontvangen, weerhoudt Jonaʼs nationalistische instelling hem ervan de heidenen verlossing te gaan aanbieden. Daarom probeert hij God per schip te ontvluchten. Hij wordt overboord gegooid, opgeslokt door een grote vis en op het droge uitgespuwd. Dan gehoorzaamt hij ten slotte toch Gods bevel door naar Nineve te gaan om Gods oordeel aan te kondigen. Hij ergert zich echter aan het succes dat zijn prediking heeft en God leert hem een praktische les door een vergelijking te maken met een snelgroeiende boom (hoofdstuk 4:6). Jonaʼs verblijf van drie dagen in de vis wijst vooruit naar het Nieuwe Testament, waar Jezus drie dagen in het graf blijft (zie Mattheüs 12:38-41).
Het centrale thema van dit boek staat in hoofdstuk 4:11, waar Gods liefde zich blijkt uit te breiden tot alle mensen, Israëliet of niet. Jona kon geen liefde opbrengen voor de Assyriërs, maar God wil voor hen slechts het goede en stuurt een profeet om hun de weg naar verlossing door bekering bekend te maken. Ook laat dit boek Gods macht over de natuurkrachten zien.

Het Boek

Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Meer informatie over Het Boek