Johannes INLEIDING
HTB
INLEIDING
Het vierde van de vier Evangeliën is geschreven door de apostel Johannes. Een evangelie is een boek waarin het leven van Jezus wordt beschreven en dat als doel heeft de lezer op te roepen in Jezus als de Christus, de Zoon van God, te geloven. Dit evangelie is vele jaren na Jezusʼ dood en opstanding geschreven door de apostel Johannes met de bedoeling dat iedereen die het leest, in Christus gelooft en eeuwig leven heeft in zijn naam (hoofdstuk 20:31). Johannes begint met een unieke inleiding waarin beschreven wordt dat ‘het Woord’ (Christus) al bij God bestond voordat de wereld werd gemaakt. Hij doet dat om aan te tonen dat Jezus niet alleen een groot mens is, maar ook één in wezen met God. Vervolgens beschrijft Johannes wonderen en lessen van Jezus, die in geen van de andere evangeliën vermeld zijn. Een lang gedeelte (hoofdstuk 14–17) wordt gewijd aan Jezusʼ onderricht aan zijn leerlingen vlak voor zijn dood. Ook aan Jezusʼ verschijningen aan zijn apostelen na zijn dood en opstanding schenkt Johannes veel aandacht.
Meer dan de andere evangeliën legt het Johannesevangelie nadruk op de godheid van Christus en geeft het een interpretatie van zijn leven. Jezus wordt figuurlijk beschreven met woorden als licht, waarheid, liefde, goede herder, de deur, de opstanding en het leven, levend water, levend brood. De prachtige woorden uit de hoofdstukken 14-17 (waarin Jezus tot God bidt als een hogepriester die voor de mensen pleit) spreken van de grote liefde van Jezus voor de gelovige en de vrede die ontstaat door het geloof in Hem.

Het Boek

Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Meer informatie over Het Boek