2 Korinthiërs 1:3-5

2 Korinthiërs 1:3-5 HTB

Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden, omdat wij voor Christus leven, des te meer zal Hij ons troosten en bemoedigen.
HTB: Het Boek
Delen

2 Korinthiërs 1:3-5

Delen