Matteüs 11:21

Matteüs 11:21 NBG51

Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel