Hebreeën 9:26-28

Hebreeën 9:26-28 NBG51

want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Hebreeën 9:26-28

Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Hebreeën 9:26-28