Hebreeën 4:15

Hebreeën 4:15 NBG51

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel