Genesis 6:5

Genesis 6:5 NBG51

Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel