Wat is zonde?

Wat is zonde?

12 Tage

“Zonde” is een sleutelbegrip in de Bijbel. Zonde is opstand tegen God — in woorden, daden of in onze verlangens. Dat verstoort de relatie tussen God en ons, en heeft ook grote gevolgen voor de relatie van mensen onderling en met hun natuurlijke omgeving. Dit leesplan bespreekt een aantal Bijbelverzen over de oorsprong, essentie en gevolgen van zonde, maar ook over de oplossing die God mensen biedt.

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.org/

Over deze uitgever


App Download
De Bijbel App
7.9M Ratings