Efeziërs 1:4

Efeziërs 1:4 NBG51

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel