Handelingen 2:39

Handelingen 2:39 NBG51

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel