Handelingen 2:38

Handelingen 2:38 NBG51

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Handelingen 2:38

Deel