Romeinen 8:2

Romeinen 8:2 NBG51

Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel