Romeinen 6:23

Romeinen 6:23 NBG51

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 6:23

Deel