Romeinen 6:23

Romeinen 6:23 HSV

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Romeinen 6:23

Delen