Romeinen 6:17

Romeinen 6:17 NBG51

Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel