Romeinen 3:24-25

Romeinen 3:24-25 NBG51

en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 3:24-25

Deel