Romeinen 10:9

Romeinen 10:9 NBG51

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 10:9

Deel