Romeinen 8:1

Romeinen 8:1 NBG51

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 8:1

Delen