Romeinen 12:9

Romeinen 12:9 NBG51

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen