Romeinen 12:21

Romeinen 12:21 NBG51

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 12:21

Delen