Maleachi 3:1

Maleachi 3:1 NBG51

Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Maleachi 3:1

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Maleachi 3:1