Johannes 3:3

Johannes 3:3 NBG51

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel