Johannes 3:16

Johannes 3:16 NBG51

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Johannes 3:16

Delen