Johannes 14:27

Johannes 14:27 NBG51

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Johannes 14:27

Delen