Exodus 20:7

Exodus 20:7 NBG51

Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen