Efeziërs 1:20

Efeziërs 1:20 NBG51

die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen