Kolossenzen 2:6

Kolossenzen 2:6 NBG51

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Kolossenzen 2:6

Delen