Kolossenzen 1:2

Kolossenzen 1:2 NBG51

aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Kolossenzen 1:2