Kolossenzen 1:1

Kolossenzen 1:1 NBG51

Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timoteüs onze broeder
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Kolossenzen 1:1