2 Korinthiërs 12:9

2 Korinthiërs 12:9 NBG51

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

2 Korinthiërs 12:9

Delen