1 Petrus 2:9

1 Petrus 2:9 NBG51

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Petrus 2:9

Deel