1 Petrus 2:9

1 Petrus 2:9 HSV

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

1 Petrus 2:9

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Petrus 2:9