1 Korinthiërs 13:5

1 Korinthiërs 13:5 NBG51

zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen