1 Korinthiërs 1:23-24

1 Korinthiërs 1:23-24 NBG51

doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel