1 Korinthiërs 1:21

1 Korinthiërs 1:21 NBG51

Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel