1 Koningen 19:7

1 Koningen 19:7 NBG51

Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des HEREN hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen