1 Johannes 4:2

1 Johannes 4:2 NBG51

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen