1 Johannes 4:18

1 Johannes 4:18 NBG51

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 4:18

Delen