Deuteronomium 27:24-25

Deuteronomium 27:24-25 NLD1939

Vervloekt, die zijn naaste in het geheim vermoordt. En heel het volk zal zeggen: Amen! Vervloekt, die een geschenk aanneemt, om onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk zal zeggen: Amen!
NLD1939: De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939
Deel