Filippenzen 1:29

Filippenzen 1:29 HSV

Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden
HSV: Herziene Statenvertaling
Deel